Blir hösten upplysningens tid?!

Det har kommit några auktoritativa rapporter i ämnet energi och klimat, och några till är på väg. Det är ju inte direkt någon nyhet att det billigaste och säkraste sättet att ordna en trygg och ekonomisk energiframtid är att använda energin effektivare. Men det är sällsynt svårt att inse på sina håll förstår man när Vattenfall går i bräschen för ny kostsam kärnkraft och Svensk Energi vill göra gällande att man inte skall spara på elen.

IEA släppte sin rapport ETP 2012 strax före sommaren där man visar att teknologin för effektivare energianvändning har mycket kvar att ge och dessutom drar en lans för så kallade energy efficiency obligations, det som vi i Sverige kallar vita certifikat.

Samma sak har sedan länge visats i olika rapporter från olika organisationer som eceee, SNF, Energirådgivarna, EnergiEffektiviseringsFöretagen, WWF, Greenpeace med flera så det är ingen nyhet. Men dessa rapporter tillmäts ofta lägre trovärdighet vilket är värt att förundras över när man ser att motsvarande från näringslivsorganisationer får stort medieutrymme. Och som bekant så är det sant om det stått i tidningen.  LOL

Därför är det viktigt när rapporter med budskapet om effektivisering och förnybarhet signeras av organisationer som har en “tyngre” bas såsom IEA, FN eller IIASA. Den senare står bakom Global Energy Assessment (GEA) som presenterade sin rapport som visar fyrtioen (41) olika sätt att uppnå ett hållbart samhälle, se bild nedan.

Och sedan väntar vi på World Energy Outlook från IEA senare i höst. Årets publikation lär fokusera på effektivare energianvändning. Det blir spännande - Upplysningstiden är nära!!

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv