Blodhunden apporterar

Energy Efficiency Watch är den organisation som bevakar hur effektiviseringsarbetet i EU framskrider. De agerar blodhund och har tidigare rapporterat om vad länderna gör och redovisar om sina aktiviteter i nationella planer (NEEAP). Nu har de extraherat mera ur materialet och gjort bedömningar av vad som är bra och efterföljansvärt (good practice) men också vad som är mindre bra. Sverige får beröm för PFE som ju tyvärr läggs ned men förhoppningsvis kan återuppstå ur askan. Däremot är man inte så imponerad av våra insatser i byggsektorn.

Vi har ju en envis förmåga i det här landet att styra på fel ingångsvärden. Vackra exempel är ett mål för effektivisering (BNP-intensitet) som kan uppnås även om slöseriet ökar. Ett annat är att bedöma byggnader efter köpt energi istället för använd, vilket påpekas i en debattartikel i SVD.

Men tillbaka till blodhundens apport som även innehåller sammanställningar för varje enskilt EU-land däribland Sverige. Denna del innehåller omdömen där svenska experter kommenterat utvecklingen och lyft fram olika aspekter såsom till exempel PFEs landvinningar. Experternas samlade bedömning är emellertid inte så positiv, se bild nedan, med reservation hur man uppfattat formuleringen av det svenska (icke-)målet.

Detta kan man begrunda i dunklet under earth-hour på lördag. Och på måndag kan Du sedan börja göra earth-hours hela året.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv