BNP ett ologiskt svar på en logisk oro

För några dagar sedan markerade Världsbankens chef sin oro för klimatproblemen genom att varna för en uppvärmning på c:a 4 grader och kallade det en katastrof. Ungefär samtidigt redovisade IEA att om världens ledare genomför den politik de föresatt sig, kallat new policies scenario, så är storleksordningen 4 grader (en katastrof) det bästa vi kan hoppas på! Oron är berättigad.

“Vi behöver en ny ekonomisk logik” säger författarna till “Bankrupting Nature” I sin bok lyfter de fram ett antal saker som måste åtgärdas och som säkert kommer att kräva mycket ansträngning av oss, våra medier och våra beslutsfattare. Kan ni tänka er en nyhetssändning som inte innehåller någon nyhet om hur BNP förändrats och som ofta har en vidhängande intervju med en politiker eller analytiker? Författarna Wijkman och Rockström föreslår följande (nr 8 av deras budskap), och BNP ligger högt på listan över vilseledande information:

* replacing GDP as the main target of development;
* taking nature into account, by assigning a value to ecosystem services and biodiversity;
* implementing a tax reform: reducing taxes on labour and raising those on resource use;
* removing all environmentally harmful subsidies;
* using public procurement proactively for sustainability objectives;
* rethinking the framework of the financial system in order to control the credit volume;
* obliging financial institutions to report their risk exposure in terms of high carbo investments;
* rethinking both the system of quarterly reporting, and the compensation system for people working in financial institutions, which is currently based on short-term performance ;
* introducing long-term planning by rethinking the system of discounting future values;
* rethinking business models so that revenue is earned through performance and high-quality service rather than simply selling “more stuff”.

 

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv