Dystra utsikter men realistiska

Tidningen ETC har tittat närmare på drivkrafterna för omställningen av energi fungerar och målar en dyster bild. Det kommer att behövas distinkta politiska ingrepp för att få den ändring som IPCC och IEA påstår är möjlig. Det kommer inte att hända av sig själv.

Artikeln utgår bland annat från hur oljebolaget Exxonmobil beskriver framtiden för sina investerare för att lugna dem. Och det är klart att även de ser förändringar men inte är de så särskilt omvälvande (se bild nedan).

Tyvärr känns Exxonmobils synsätt realistiskt under förutsättning att inget sker. Men det kan vi ju ändra på - eller hur?

image

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv