Bränsle i debatten

Frågan om hur vi skall färdas i framtiden är lindrigt sagt svår att få grepp på. Bränslealternativen som föreslås låter relativt enkla men när man sedan börjar diskussionen om hur man skall bedöma effekterna, då börjar också kontroverserna.

El till höghastighetståg:
Nej säger Per Kågeson, det blir mycket väsen för lite ull (mycket pengar för lite koldioxid)
Jo säger Miljöpartiet och målar upp en bild av framtidens tågresande så att det vattnas i munnen på en som aldrig fick ha modelljärnväg.

El till fordonstrafik:
Kanske säger Energimyndigheten och Vägverket. Det får vi titta närmare på.
Det bir för dyrt säger Boston Consulting Group, enligt Ny Teknik

Etanol till fordonsdrift:
Nej säger Sören Wibe på uppdrag av Expertgruppen för Miljöstudier. Föga överraskande för någon som hört Wibe eller expertgruppens syn tidigare. I rapporten sägs att författaren själv står för slutsatserna, men på regeringens hemsida verkar det som om det vore expertgruppen och finansdepartementet som står bakom!
Sören räknar fel säger Gröna Bilister

Det kan vara värt att minnas att de flesta utsagorna baseras på antaganden om en möjlig utveckling. Bland de uppräknade länkarna ovan finns en som använder uttrycket “spådom”. Det är klokt - ytterst handlar det inte om att räkna ut vad som händer utan om att skapa förutsättningarna för att det som är önskvärt skall kunna hända. Det kan t.o.m. innebära att man måste börja med en dålig teknik för att skapa underlag för en mera hållbar. Etanol från jordbruksprodukter kan vara ett sådant exempel om den sedan byts ut mot etanol från cellulosa.

Ett förslag. Håll inte andan i väntan på att dessa frågor skall få sitt svar!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv