Brifeing material för Fredrik inför rådsmötet

Fredrik - kolla senast på flyget till Bryssel!
Fredrik se upp med det här rådsmötet onsdagen den 22 maj. Det finns en del skumma saker i underlaget som de sänt ut och som handlar om energi. Du har säkert sett att de skriver att “Man kommer även att diskutera energifrågan i samband med EU:s insatser för att främja tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft.”

Det är ju viktigt men vi tror att de missat lite grann och att någon missförstått problemet (för det kan väl inte vara en fälla?). Mr B skriver i sitt följebrev att: “It also requires a more coordinated approach between Member States on the positive rise of renewables, and a balanced, Union-wide approach on using the potential of unconventional hydrocarbons.” Det om förnybar energi är ju rätt men skiffergasen måste han fått om bakfoten! OCH HAN HAR JU GLÖMT EFFEKTIVISERINGEN!!!!!

Problemet när det gäller konkurrenskraften är ju kostnaderna och inte priset. När företagen minskar sin energianvändning (genom lönsam effektivisering) minskar ju kostnaderna. Det är snabbt och enkelt Det ger nya jobb. Det minskar beroendet och därmed företagens sårbarhet. Istället försöker Mr B dra en lans för ökad användning av fossilenergi i den ogrundade förhoppningen att det skulle bli billigare. Han har låst sig i synen på amerikanska erfarenheter men de är inte relevanta i Europa!

MARGINALANTECKNING: Kolla med Anna-Karin. Hon kan (nog) detta. Eller Lena (hon vet säkert). Anders är mera osäkert och regerar nog mera på reflex.

Försök få dem inriktade på effektivisering. Om de vill utreda skiffergasen (Det är nog svårt att få Polen på andra tankar på kort sikt) så låt dem. Men om Du kan få in formuleringen “Let Energy Efficiency be the European response to shale gas.” så vore det bra. Danskarna ställer nog upp om Du behöver stöd.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv