Brifeing material för Fredrik inför rådsmötet

Fredrik - kolla senast på flyget till Bryssel!
Fredrik se upp med det här rådsmötet onsdagen den 22 maj. Det finns en del skumma saker i underlaget som de sänt ut och som handlar om energi. Du har säkert sett att de skriver att “Man kommer även att diskutera energifrågan i samband med EU:s insatser för att främja tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft.”

Det är ju viktigt men vi tror att de missat lite grann och att någon missförstått problemet (för det kan väl inte vara en fälla?). Mr B skriver i sitt följebrev att: “It also requires a more coordinated approach between Member States on the positive rise of renewables, and a balanced, Union-wide approach on using the potential of unconventional hydrocarbons.” Det om förnybar energi är ju rätt men skiffergasen måste han fått om bakfoten! OCH HAN HAR JU GLÖMT EFFEKTIVISERINGEN!!!!!

Problemet när det gäller konkurrenskraften är ju kostnaderna och inte priset. När företagen minskar sin energianvändning (genom lönsam effektivisering) minskar ju kostnaderna. Det är snabbt och enkelt Det ger nya jobb. Det minskar beroendet och därmed företagens sårbarhet. Istället försöker Mr B dra en lans för ökad användning av fossilenergi i den ogrundade förhoppningen att det skulle bli billigare. Han har låst sig i synen på amerikanska erfarenheter men de är inte relevanta i Europa!

MARGINALANTECKNING: Kolla med Anna-Karin. Hon kan (nog) detta. Eller Lena (hon vet säkert). Anders är mera osäkert och regerar nog mera på reflex.

Försök få dem inriktade på effektivisering. Om de vill utreda skiffergasen (Det är nog svårt att få Polen på andra tankar på kort sikt) så låt dem. Men om Du kan få in formuleringen “Let Energy Efficiency be the European response to shale gas.” så vore det bra. Danskarna ställer nog upp om Du behöver stöd.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv