Britternas energiframtid

Den “blå-gula” överenskommelsen innehåller många intressanta punkter på energiområdet, se utdrag nedan. Till dem hör omfattande satsningar på smarta nät och på laqddning av elfordon, satsning på inmatningstariffer och viktade gröna certifikat (banded ROC), reformering av energideklarationerna vilket innebär tillämpning av det EU-inspirerade systemet, EPC, Energy Performance Certificates och skrotning av den egna varianten kallad Home Information Package, HIP.

The parties agree to implement a full programme of measures to fulfil our joint ambitions for a low carbon and eco-friendly economy, including:

? The establishment of a smart grid and the roll-out of smart meters.
? The full establishment of feed-in tariff systems in electricity ? as well as the maintenance of banded ROCs.
? Measures to promote a huge increase in energy from waste through anaerobic digestion.
? The creation of a green investment bank.
? The provision of home energy improvement paid for by the savings from lower energy bills.
? Retention of energy performance certificates while scrapping HIPs.
? Measures to encourage marine energy.
? The establishment of an emissions performance standard that will prevent coal-fired power stations being built unless they are equipped with sufficient CCS to meet the emissions performance standard.
? The establishment of a high-speed rail network.
? The replacement of the Air Passenger Duty with a per flight duty.
?.
? The provision of a floor price for carbon, as well as efforts to persuade the EU to move towards full auctioning of ETS permits.
?.
? Mandating a national recharging network for electric and plug-in hybrid vehicles.
? Continuation of the present Government?s proposals for public sector investment in CCS technology for four coal-fired power stations; and a specific commitment to reduce central government carbon emissions by 10 per cent within 12 months.
? We are agreed that we would seek to increase the target for energy from renewable sources, subject to the advice of the Climate Change Committee.

Liberal Democrats have long opposed any new nuclear construction. Conservatives, by contrast, are committed to allowing the replacement of existing nuclear power stations provided they are subject to the normal planning process for major projects (under a new national planning statement) and provided also that they receive no public subsidy.

Utdrag ur den Brittiska koalitionsöverenskommelsen avseende energi (punkt 11).

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv