Brittisk kärnkraft - tilting the playing field

EOn och RWE har dragit sig ur spelet om framtida Brittisk kärnkraft. European Energy Review gör en analys där man bl.a. noterar att den Brittiska regeringen hävdat att kärnkraften inte skall särbehandlas utan att man skall ha “level playing field”. Men man anar att planen kommer att tippas en aning:

The make-or-break factor for the British nuclear programme is no doubt economic. The government has insisted from the start that projects need to be fully financed by private companies. That sounds brave enough, but Whitehall knows all too well that no private company is going to commit itself to a multibillion, multi-decade nuclear project without solid government guarantees.

......it would be very surprising if such “discussions” did not lead to some firm financial arrangements. Which means that in the end, the future of the UK nuclear programme will depend above all on the government’s policy decisions rather than on any decisions by private companies.

PSST! Det där med effektivisering kanske skulle vara billigare, eller…......?  wink

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv