Brysselfighten om Efficiency Action Plan

rullar vidare. I fredags lyfte det Finska presidentskapet frågan till en högre nivå och sade att man tänkte ställa in nästa ministermöte om inte planen fanns på bordet dessförinnan. Något som aldrig förut hänt i EU! Ett antal parlamentariker, med Anders Wijkman i spetsen pekar på att Europa kan missa den ledarroll man eftertraktat på området (Wijkman_et_al.pdf). Och säger också att de önskar en vass plan (underförtått att de utkast de sett kan bli bättre). Slutligen trycker 10 stycken NGOs på (g10_letter.pdf). Frågan är om Barosso kan stå emot? Och i så fall varför??

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv