Byggnadsindustrin under luppen (eller brännglaset?)

WBCSD (World Business Council for a Sustainable Development) lanserar en ny rapport om hur byggnadsindustrin skall förändras för att bidra till en uthållig utveckling. De har i en förstudie levererat besk kritik mot just den här branschens sätt att fungera och kommer nu med förslag till förbättringar. De är inte mindre beska nu och menar att byggnadsindustrin som den fungerar “går i sömnen” när den istället borde transformeras, se bild.

Receptet för transformationen ser ut så här i sin korta form:

?      Skärp byggnadsnormerna och märkningssystemet för ökad transparens (och förståelse)
?      Belöna investeringar i energieffektiv teknik
?      Uppmuntra integrerade lösningar så att slutanvändningen av energi tas med i konstruktionen
?      Utveckla avancerad teknik som möjliggör energisparande
?      Utveckla yrkeskunnandet för effektivisering
?      Mobilisera för energimedvetenhet

Man skulle kunna tro att de läst Energirådgivarnas yttrande över effektiviseringsutredningen! grin

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv