Byta både lampor och vanor, som att både cykla och tugga tuggummi - samtidigt!

Energieffektiviseringsprogram som inte bara inriktar sig på teknik utan också på beteenden, livsstil och vanor har börjat tilldra sig mera intresse världen över. Så också i USA och ACEEE skriver i en rapport att vi måste kunna byta både lampor och vanor.

Analysen har gjorts för flera sektorer (byggnader, industri och transporter) och avser flera aspekter på problemen (Åskådliggörande-synlighet, Sociala sammanhang, Företagskultur, Programdesign, Målsättning-mätning, Kundnytta, Konkurrens, Status och Belöning). Detta material kan nog ge värdefulla uppslag även för oss i Sverige. Särskilt om man kan konstruera en handlingsstruktur (choice architecture) som beskrivs i boken Knuff (Nudge).

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv