C40

..är ett nätverk av 40 av världens största städer och med ytterligare några adjungerade, bl.a. Stockholm, som har för avsikt att samarbeta ifråga om klimatåtgärder. Frågan är om de är mer än sin web-site? Deras uppgiftslista är helt rätt (samverka i inköp, utbyte av expertis, skapa instrument för mätning) men hur går det egentligen till när de samverkar?

Kanske befinner de sig ännu i starperioden och att de har Ken Livingston, från London, som ordförande bådar gott. New York visade nyligen på ett kraftfullt initiativ, men är det tillräckligt för ett nätverk?

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv