Climate Change är business (också)

Affärsbanken Lehman Brothers gjorde ett banbrytande arbete genom sin publikation om hur olika branscher påverkas av klimatförändringarna. Inte minst genom att de markerade att frågan var av stor betydelse och inte något som man skulle försöka hantera genom att lobba igenom sin vilja utan genom att tackla själv. De har nu följt upp sin första rapport med en andra som är mera resonerande (och en aning mera teoretisk) där man besvarar frågor och argument från sina kunder. En av deras teser är att de företag som försöker förstå hur klimatpolitiken kan utvecklas kommer också att lyckas i sina affärer.

Förstå alltså - inte motarbeta! Business Europe balanserar i det avseendet på kanten till det tillåtna i sitt utspel inför klimatförhandlingarna. Deras bärande id är att Europas industri är bra - i förhållande till andra länders!! Det må så var men det är ju inte därmed sagt att den är bra i jämförelse med den teknik som borde användas. “Benchmarking” kan leda riktigt fel ibland.

Då är det intressantare att jämföra med UNEPs rapport GEO 4 kapitel 10 och hur de beskriver policy-utvecklingen (se nedan) när, som de skriver, miljöpolitiken förflyttas in på banan för att bli det centrala elementet för länders och ekonomiers överlevnad. Där finns släktskap med Lehman-rapporten!

image

UNEP-rapporten tänker sig en förflyttning från vänster till höger i tabellen, mot ett idealstillstånd. Fast deras bild är förenklad. Det är inte en fråga om antingen-eller i val av instrument utan både-och för att behandla den del av marknaden som behöver stödjas eller knuffas. Vissa åtgärder hjälper till att ta bort undermåliga produkter, andra till att promovera de goda och ytterligare andra för att skapa utrymme för ny förbättrad teknik.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv