Columbi ägg satt på plats - i Danmark!

Danmark yvs över sina energieffektiviseringsåtgärder vilket märktes tydligt när man häromdagen presenterade DTUs årsrapport 2012 där det finns ett antal presentationer värda att begrunda och att ta inspiration utav. Så här skriver man i en sammanfattning:

Energieffektivisering er columbusægget for ny grøn økonomisk vækst, klimahensyn og en verden uden fossile brændsler. Øget energieffektivitet kan nemlig reducere den globale CO2-udledning markant i de kommende årtier, mens vi venter på fremtidens fossilfrie energisystem. Oven i købet kan der høstes store gevinster for små investeringer, fordi øget energieffektivitet sparer investeringer i ny energiinfrastruktur, nedskærer udgifterne til brændstof og øger konkurrenceevnen.

Dansk Industri medverkade vid presentationen och underströk att det är effektiviseringen som är den framtidsbransch där industrin kan utvecklas och bli en viktig exportnäring. Med de tuffa formuleringar man har i sin målsättning så drivs också kreativiteten framåt. Alla presentatörer var inte lika övertygade om möjligheterna men däremot helt eniga om att t.ex. utmaningen 100% förnybart (i alla sektorer) till 2050 var nyttigt för att kunna tänka nytt.

Danmark vågade för några decennier sedan satsa på vindkraft. Trots att broderfolket häcklade dem för deras fåniga små vindmöllor. Det visade sig vara en, inte minst industriellt, klok satsning. När man som svensk lyssnat ett tag på DTUs presentationer börjar den kusliga känslan att infinna sig att historien kommer att upprepa sig.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv