Näringslivets effektivisering

ABBs koncernchef pekar i en debattartikel i Dagens Industri den 16 juni på de stora besparingsmöjligheter som finns genom att välja bättre elmotorer, inte minst i industrin (DI_16_juni_2011-2.pdf). Men näringslivet har dålig beredskap för att ta dessa möjligheter i anspråk. säger man i Näringslivets energirapport 2011 som Veckans Affärer sammanställt. I slutsatserna skriver man:

Bristen på insikt och bristen på tydliga politiska direktiv gör att svenska företag går miste om besparingar i miljardklassen som kunde gjorts med hjälp av dessa energieffektiviseringsåtgärder. ....För initiativrika företag finns allt att vinna och inget att förlora genom att påbörja energieffektivisering. Framtiden erbjuder dessutom smartare lösningar där efterfrågan på el blir mer dynamisk än vad den är nu. Det är en utveckling som drivs av en ökad medvetenhet om den egna energiförbrukningen optimering av elanvändningen över dygnet. Men tills att politiken och elnäten förändras finns det ingen anledning att vänta. De som börjar agera redan nu kommer ligga steget före på både det miljömässiga som det ekonomiska planet.

En viktig del av förklaringen till att man missar dessa möjligheter är att företagen inte uppfattar investeringar i effektivare energianvändning som strategiska. Det framgår av en studie av Catherine Cooremans (1-476_Cooremans.pdf) och som presenterades vid eceee summer study för en vecka sedan. Tricket är “bara” att förklara hur effektivisering är av strategisk betydelse för företagets framtid. Cooremans noterar att när vi talar om hinder (barriers) så finns det även dolda sådana, se bild, och som kan hänföras till t.ex. vanor (culture) som t.ex. gör att man inte är tränad att observera de möjligheter som effektiviseringen erbjuder.
PS Denna studie (och hundratals andra) finns tillgängliga för eceee medlemmar.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv