Dags att byta elefant!

Elefanten i rummet är ju den där stora saken som alla ser men ingen vill (får/törs ?) tala om. Energieffektivisering är en sådan elefant. Det man inte talar om är hur vi skall kunna använda den både för att göra energisystemet mera uthålligt och ekonomin mera vital. Gång på gång undviks den och vanligen med argument från en verklighetsförnekande ekonomisk doktrin vars fokus ligger på individernas fullständiga ekonomiska rationalitet och inte på de ofullkomligheter vi har att realisera “våra bästa stämningars längtan”.

Ett annat djur som däremot diskuteras flitigt intill tjatighet är kärnkraften. Den känns mera som en irriterade loppa. Det finns de som vill göra gällande att den är ett närmast ödesbestämt inslag i energisystemet. Naturskyddsföreningen gör nu ett försök att visa på detta debattmonsters brister på kvalitet. Den är dyr, miljöskadlig, skapar avfallsproblem, har en fatal olycksbild och ger reglerproblem i energisystemet. Vad behövs mer för att slippa se rubriker om kärnkraftens “nödvändighet”?

Det finns ju alternativ med bättre egenskaper i alla de avseenden där kärnkraften fallerar. I all synnerhet energieffektivisering med sin stora oexploaterade potential och med sina goda egenskaper att skapa sysselsättning och ekonomisk utveckling.

Så det borde vara dags att byta elefant. Att börja tala om hur vi skall få fart på effektiviseringen och sluta tala om sådant som tillhör det förgångna.

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv