Dags att byta elefant!

Elefanten i rummet är ju den där stora saken som alla ser men ingen vill (får/törs ?) tala om. Energieffektivisering är en sådan elefant. Det man inte talar om är hur vi skall kunna använda den både för att göra energisystemet mera uthålligt och ekonomin mera vital. Gång på gång undviks den och vanligen med argument från en verklighetsförnekande ekonomisk doktrin vars fokus ligger på individernas fullständiga ekonomiska rationalitet och inte på de ofullkomligheter vi har att realisera “våra bästa stämningars längtan”.

Ett annat djur som däremot diskuteras flitigt intill tjatighet är kärnkraften. Den känns mera som en irriterade loppa. Det finns de som vill göra gällande att den är ett närmast ödesbestämt inslag i energisystemet. Naturskyddsföreningen gör nu ett försök att visa på detta debattmonsters brister på kvalitet. Den är dyr, miljöskadlig, skapar avfallsproblem, har en fatal olycksbild och ger reglerproblem i energisystemet. Vad behövs mer för att slippa se rubriker om kärnkraftens “nödvändighet”?

Det finns ju alternativ med bättre egenskaper i alla de avseenden där kärnkraften fallerar. I all synnerhet energieffektivisering med sin stora oexploaterade potential och med sina goda egenskaper att skapa sysselsättning och ekonomisk utveckling.

Så det borde vara dags att byta elefant. Att börja tala om hur vi skall få fart på effektiviseringen och sluta tala om sådant som tillhör det förgångna.

 

Det snackas om verkstad, men….!?

IEA och IRENA lanserar en gemensam rapport “Perspectives for the Energy Transition - Investment Needs for a Low-Carbon Energy System,” inför Tysklands värdskap för G20-överläggningarna där man satt energi och klimat som huvuduppgift.

I rapporten talar man om vad som behöver göras och hur mycket som behöver investeras för att klara klimatmålet (mindre än 2 graders uppvärmning). Hela den existerande byggnadsmassan behöver renoveras (se bild nedan). Och det borde väl inte vara någon övermäktig uppgift eftersom den kommer att succesivt förnyas ändå. MEN kommer det att bli DJUP-renoveringar?

A deep transformation of the way we produce and use energy would need to occur to achieve the 66% 2°C Scenario. By 2050, nearly 95% of electricity would be low-carbon, 70% of new cars would be electric, the entire existing building stock would have been retrofitted, and the CO2 intensity of the industrial sector would be 80% lower than today.

I en sammanfattning pekar eceee på behovet av politiska beslut och fokusering.

Such a deep transformation of the energy sector would require ambitious policy measures, including a rapid phase out of fossil-fuel subsidies, rising CO2 prices, extensive electricity market reforms to integrate large shares of renewables, and stringent low-carbon and energy efficiency mandates.

Om vi räknar bort USA för de kommande åren - kan vi hoppas på resten av världen? Förpostfäktningarna i EU om det så kallade “vinterpaketet” är inte uppmuntrande. Snack men inga löften om verkstad.

Läs mer

Månadsindelade arkiv