Dags att gå på systemet

Med tyngdpunkten på ordet PÅ. Så kanske man kan sammanfatta en studie av den Brittiska motsvarigheten till IVA och där man ser till hur den existerande infrastrukturen skall klara en klimatförändring, dvs hur den själv påverkas och eventuellt inte fungerar när översvämningar, stormar och förhöjda temperaturer blir vanligare och mera markanta.

Det handlar dels om att den infrastruktur vi har är dimensionerad och konstruerad för andra förutsättningar än framtidens men kanske viktigare att vi saknar insikter om hur SYSTEMEN fungerar och hur de olika delarna påverkar varandra. Alltså också en fråga om utbildning och kompetensutveckling. Vi behöver specialister på att vara generalister kanske?

 

En luftig Norgehistoria eller visionärt nytänkande?

Skall Norskt inrikesflyg i framtiden baseras på el “Norway aims for all short-haul flights 100% electric by 2040”?

Det finns substans bakom historien och den norska luftfartsmyndigheten har tagit några inledande steg och beställt ett prototypplan från Slovenien.

IFL Science (I fucking love Science) som ägnar sog åt att skriva populärvetenskapligt är inte helt säkra på att det kan funka och skriver “Electric Aircraft – The Future Of Aviation Or Just Wishful Thinking?

Men idag när alla tidningar luftar sin klimatångest och riktar den särskilt mot flygresorna kan detta vara något att ägna en eller ett par tankar. Inte minst för Sverige som nu rott hem en batterifabrik och som har traditioner inom flygindustrin. Glöm inte att SAS på norska tolkas som “Svenskt Allt Sammen”!  smile

Läs mer

Månadsindelade arkiv