Dags att höja ridån!

1. Effektvisering är STORT.
IEA har i sitt senaste alster om marknaden kallat energieffektvisering för ett osynligt kraftpaket (invisible powerhouse) efter att förra gÃ¥ngen döpt effektvisering till “det första bränslet” (the first fuel). Redan i sin World Energy Outlook 2012 visade de att enbart den lönsamma effektviseringen nästan ensamt kan klara klimatmÃ¥let pÃ¥ tvÃ¥ grader. Samma positiva syn har EU visat i sina konsekvensanalyser inför klimatbeslutet där det framgÃ¥r att effektvisering kan skapa mÃ¥nga nya arbetstillfällen.

Och som om inte det räckte visar IEA i sin nya rapport om effektviseringens positiva mervärden (Capturing the Multiple Benefits of Energy Efficiency) att vi regelmässigt underskattar värdet av till exempel produktivitetsökning och påverkan på hälsa vid effektvisering. De räknar upp totalt 16 olika sådana mervärden!

2. Men det finns ingen marknad.
Effektiviseringens förbannelse är att den kan åstadkommas på så många olika sätt och att det inte finns någon riktig marknad där man kan köpa effektvisering över disk. Effektvisering är inte (tekniskt) svårt - men komplicerat (att få på plats i rätt kombination, rätt mängd och rätt tillfälle).

Det finns energitjänsteföretag, och det är bra, men det finns en stor marknad kvar där kunderna tvekar därför att de känner sig för små och/eller osäkra och drar sig för att använda avancerade tjänster. Vi behöver nya och fler affärsmodeller!

3. Det behövs inga bidrag
Effektivare energianvändning är lönsam i sig själv. Däremot behövs institutionella reformer som ger stöd Ã¥t nya affärsmodeller. Merparten av kunderna (användarna) är inte eller kan inte hantera en strikt vinstmaximerande kalkyl. Vi behöver lära av beteendeekonomerna hur man skall utforma sÃ¥ kallade “nudges” (knuffar) sÃ¥ att det blir rätt även om man inte gjort alla kalkyler rätt.

Energideklarationer behöver bli till “shoppinglistor” för förändring, energikartläggningar behöver fokusera pÃ¥ det som är strategiskt för företagen, auktorisation behövs för att kunderna skall känna sig trygga med valet av Ã¥tgärd och leverantör, finansiering behöver bakas in i paketlösningar osv. osv.

Det är dags att släppa greppet om föreställningen att alla energiÃ¥tgärder med automatik kommer pÃ¥ plats om bara priser och skatter är “optimala”. Även om vissa vokala instanser pÃ¥stÃ¥r sÃ¥.

Dags att låta ridån gå upp för en massiv energiomställning där effektivisering är grundplåten.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv