Dags att lägga in en högre växel

Sommaren är snart tillända och vi har en startsträcka inför höstens evenemang. En kulmen kan bli IEAs energiminsitermöte i november under ordförandeskap av vår egen energiminister. Då kan det vara praktiskt att börja med en ny publikation där IEA specialgranskar innovationer för ren energi “Tracking Clean Energy Innovation Progress”.

Den är i sin tur i väsentliga delar ett utdrag ur den tyngre rapport som de gav ut tidigare i år (ETP 2017) där de just granskar de tekniska möjligheterna att klara klimatet. II den visade man ganska nedslående resultat från olika teknikområden och byggnader släpar efter ordentligt.

Och nu väntar vi på årets upplaga av Energy Efficiency Market Report som IEA aviserat till september.

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv