Dags att storsatsa på biobränslen i transporterna

Det är slutsatsen av en artikel i McKinsey Quarterly. Författarna har gjort sina bedömningar med hänsyn till tillgången på odlingsbar mark, på teknikutveckling (till andra generations cellulosabaserad produktion) och med prioritering för matproduktion. Ändå kommer de till slutsatsen att 50% av fordonsbränslet kan ersättas med biobränsle och vara kostnadseffektivt vid ett oljepris på 70 $ per fat.

Det verkar inte som om de gjort övervägandet att metanol på sikt är en ännu bättre lösning och i så fall verkar deras slutsats snarast vara försiktig.

image

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv