Dags för EPPI

I sin nya marknadsrapport för energieffektvisering lanserar IEA ett nytt instrument kalla EPPI (Efficiency Policy Progress Index). Avsikten är att mäta både omfattning och genomslag i de policy-åtgärder som länderna/regionerna tillämoar. De ger ett exempel (box 3.3):

Weight the energy use by end use, sector or country, depending on the desired scope. For example, the EU refrigerator MEPS requires a minimum energy efficiency index of 95 in 2005 and 42 in 2015, an improvement of 56%. The European Union has had refrigerator MEPS since 1999, so almost 100% of the refrigerator stock is covered. Hence, all EU refrigerator energy use is included, leading to an EPPI of 56%*100% = 56%. Weighted for a specific EU country, refrigerators in Germany use around 34 PJ, which is 1.1% of German TFC covered by mandatory standards. This adds 1.1%*56% = 0.6% to the German EPPI.

Hur det ser ut i olika sektorer och för olika sorters användning syns i bild 1 nedan och i hur hög grad det finns tvingande krav syns i bild 2. Man ser tydligt att motorer är ett eftersatt område och att det motiverar den fokusering som man aviserat till IEA WEO 2016.

IEA gör också bedömningen att goda åtgärder (policies) behövs så att man kan skörda frukterna av en effektivare energianvändning och att:

Strong Government policies are essential to deliver the energy efficiency improvements the world requires.

PS I år ger de också en översikt över innehållet i rapporten i en så kallad snapshot.

image
BILD 1
——————————————
image
BILD 2

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv