Dags för militären att gripa in?

På en energikonferens för några år sedan fick en analytiker frågan om vilken energilösning som skulle bli vinnare. Svaret var att det var att det var den som hade militär betydelse därför att den skulle få nära nog obegränsat ekonomiskt stöd. Lite raljant kanske men det är intressant att se att militären har stort intresse för klimatfrågor och energieffektivisering.

En pensionerad amiral gör ett passionerat inlägg om behovet av klimatåtgärder eftersom han anser att klimatförändringarna utgör ett hot mot världens säkerhet.

USAs militär uppvisar stora satsningar på effektivisering. Dels gör de det av budgetskäl men också av rent militära eftersom det är ett stort problem att baxa fram drivmedel till energislukande fordon och posteringar!

NATO satsar också på effektivisering bland annat för att hålla soldater i kallt klimat varma och stridsberedda. De har också en särskild organisation för energisäkerhet och planerar för en konferens om effektivisering senare i år.

Det visar att energieffektivisering passar i alla lägen. Vi får se senare i denna vecka om detta uppfattats även av EU-kommissionen och av den svenska regeringen. Den förra skall göra sitt utspel om klimatåtgärder och den senare väntas presentera sitt förslag om hur effektiviseringsdirektivet skall tillämpas.

Om de inte lyckas får vi överväga att be militären ta kommandot!? De kan ju åtminstone ge goda argument och kan visa hur man gör.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv