Dags för militären att gripa in?

På en energikonferens för några år sedan fick en analytiker frågan om vilken energilösning som skulle bli vinnare. Svaret var att det var att det var den som hade militär betydelse därför att den skulle få nära nog obegränsat ekonomiskt stöd. Lite raljant kanske men det är intressant att se att militären har stort intresse för klimatfrågor och energieffektivisering.

En pensionerad amiral gör ett passionerat inlägg om behovet av klimatåtgärder eftersom han anser att klimatförändringarna utgör ett hot mot världens säkerhet.

USAs militär uppvisar stora satsningar på effektivisering. Dels gör de det av budgetskäl men också av rent militära eftersom det är ett stort problem att baxa fram drivmedel till energislukande fordon och posteringar!

NATO satsar också på effektivisering bland annat för att hålla soldater i kallt klimat varma och stridsberedda. De har också en särskild organisation för energisäkerhet och planerar för en konferens om effektivisering senare i år.

Det visar att energieffektivisering passar i alla lägen. Vi får se senare i denna vecka om detta uppfattats även av EU-kommissionen och av den svenska regeringen. Den förra skall göra sitt utspel om klimatåtgärder och den senare väntas presentera sitt förslag om hur effektiviseringsdirektivet skall tillämpas.

Om de inte lyckas får vi överväga att be militären ta kommandot!? De kan ju åtminstone ge goda argument och kan visa hur man gör.

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv