Dåligt väder eller dålig teologi?

I USA har åtminstone några börjat fundera över hur mycket klimatförändringarna i form av extrema väderhändelser. I en hearing i senaten noterade man att kostnaderna 2011 nått en ny rekordnivå på 14 miljarder dollar jämfört med den tidigare noteringen på 9.

Detta imponerar emellertid inte på republikanen Inhofe som stödjer sig på första Mosebok där han funnit att Gud lovat Noak efter syndafloden att det inte skulle upprepas - “Så länge jorden består, skola härefter sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra”. Men åtminstone i den svenska översättningen så sade Vår Herre detta till sig själv (om nu inte Inhofe tjuvlyssnade). Och man skulle kunna tänka sig tolkningen att när människan rubbat balansen så noterar den Allsmäktige att jorden inte längre kan bestå?

Det som dock är värre än senatorns teologiska funderingar är att den nyutnämnde Republikanske vicepresidentkandidaten, Paul Ryan, är av samma skrot och korn som Inhofe.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv