Danmark distanserar Sverige med hästlängder

Danmarks skriver energipolitsk historia säger man. Dels genom ett mycket omfattande avtal (2012-2020) om energieffektivisering, förnybar energi, kraftvärme, byggnadsomställningar, smarta elnät, biogas och förnybar energi i transportsektorn och dels genom den uppslutning detta avtal har i den danska politiken. Nittiofem procent av Folketinget står bakom!

Det innebär bland annat:
* Energiföretagens roll ökar och man skall inte bara spara det som EU föreslår i sitt direktiv d.v.s. 1,5 % per år utan fr.o.m. 2015 3% per år.
* Vindkraftens andel av elförsörjningen ökar till c:a 50%
* En samlad strategi för renovering av alla danska byggnader så att de tål framtida energiprisökningar

Just robustheten mot marknadsöverraskningar är uttalad och skall öka. Redan tidigare ligger Danmark bra till vid eventuella prischocker (se bild nedan). Övereneskommelsen bedöms också innebära några tusen nya jobb i Danmark.

I Sverige har man en annan inställning som kan sammanfattas som att “Vi använder mindre än vad vi skulle gjort om vi använt mer än vi gör nu”. Påståendet att man skyddar den energiintensiva industrin är bara nys när det handlar om att ta bort den onödiga energianvändningen. Den vi köper in och betalar för men som inte ger nytta. Istället försätter vi vår industri i en mera riskabel situation.

 

 

 

image

ILLUSTRATION från presentation vid seminarium om vita certifikat.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv