Danmarks energisparprogram utvärderat

Danmark har ett mycket ambitiöst energisparprogram som dels vilar på en mycket bred politisk överenskommelse, samtliga riksdagspartier utom det minsta är med, dels har som utgångspunkt att sträcka sig längre än något annat EU-land. Programmet är komponerat av flera olika åtgärder varav några där Danmark också varit pionjär och experimenterat sig fram. Nu har det utvärderats i en rapport som också borde ha stort svenskt intresse. Man kan lära mycket av andra både deras framgångar och deras mindre lyckade satsningar.

När det gäller programmets mål säger utvärderingen att det inte kommer att uppnås till 2013 som man avsett. Svagheterna ligger främst i bristande satsningar på industrin och på den befintliga bebygglesen. Energimärkningarna fungerar inte som de skall (dyra, felaktigt genomförda och med alldeles för “tama” förslag till byggnadsåtgärder) vilket innebär att resurserna skulle kunna användas bättre. Rådet är att utforma ett nytt program med längre perspektiv (10 år) och att samordna åtgärderna bättre. Det sista kan jämföras med den svenska effektiviseringsutredningens förslag att tillsätta ett effektiviserinsgråd?!

Det finns nio delrapporter om de olika programelementen varav kanske den om byggnadsmärkningen är av mest aktuell för Svenskt studium och 5 rapporter om olika styrmedel där den internationella jämförelsen kan innehålla en del att inspireras av.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv