De botfärdiga syndarna bildar kö

Nu börjar de snart bilda kö alla de statsmän som suckat över börderna som miljöåtgärder skulle orsaka oss. Nu står de i kö för att bli främst i världen - först att göra mest. Den senast anlände är Petit Nicholas, Frankrikes president. Bortsett från den vanliga retoriken (först och bäst) så finns det några intressanta inslag. Kanske med en annan baktanke som inte är så snäll men som åtminstone bidrar till att höja intresset. Till exempel att lägga särskilda importskatter till EU på produkter från länder som inte följer Kyoto-protokollet! Eller att sänka momsen på ekologiska produkter.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv