Dags att vissla i biljetten

Om man bara skall döma regeringens energiproposition (och inriktningen på effektivisering) efter dess text så blir det att initiativen ställts in eller att de är ängsliga till sin karaktär. Vi får inte fler ledtrådar förrän i budgetpropositionen senare i år. Trehundra millioner extra har aviserats men vi vet fortfarande inte var de landar eller villkoren för deras användning. Vi har nu sett två reklamsnuttar och väntar fortfarande på huvudfilmen. Snart dags att vissla i biljetten!

Ängsligt? Tja, så här skriver man i avsnitt 11.3: “Energieffektivisering bör bedömas utifrån ett systemperspektiv. Detta innebär att den nytta som uppnås i form av mindre resursförbrukning och mindre miljöpåverkande utsläpp och på sikt också lägre kostnader ska ses som det egentliga syftet med energieffektivisering. Effektivisering i sig ska inte uppfattas som det egentliga målet.” Och sedan för man ett resonemang över 3 sidor om det svåra i att välja s.k. primärenergifaktorer.

Vem har försökt påstå att effektivisering är det egentliga målet? Så här skriver energirådgivarna: “Effektiviseringen är en del av energisystemet…..effektiviseringsinsatser [är] ett sätt att få energisystemet som helhet att leverera den energi som är en nödvändig del av ett samhälles infrastruktur, och utan vilken inga andra samhällsfunktioner fungerar. Energi och effektivisering är inga varor i sig själv utan medel för att skapa den nytta som energianvändande apparater levererar (ljus, kraft, värme). På detta sätt är både energi och effektivisering ?insatsvaror?. Det är lätt att visa att effektiviseringsåtgärder kan vidtas till mycket låga kostnader (t.o.m. negativa) och att om de vidtas kan den redan etablerade strukturen med energitillförsel räcka längre utan att behöva byggas ut.”

Vad är man rädd för - att det skall bli för mycket effektivisering? Det skulle i så fall kunna förklara varför man undvikit att ställa krav på energiföretagens medverkan som deltagare i att sprida effektiv teknik och/eller som finansiär av effektiviseringsarbetet vilket de skulle kunna bli genom användande av vita certifikat eller genom att bygga upp en effektiviseringsfond som man gör i Danmark. Propositionen pekar också på flera ställen på hur viktigt det är med korrekta priser och god information men duckar helt för att priserna på energi är okända för användarna. De får två olika räkningar för samma sak. En från leverantören och en från distributören och på räkningarna finns dels fasta kostnader och dels rörliga. Så ingen vet egentligen hur mycket deras kWh kostar. Men ändå skall priset styra!

I förra veckan hölls ett förberedande klimatmöte i Köpenhamn när man stämde av kunskapsläget om klimatförsämringen. Det blir bara värre och några framhöll vikten av att nyttja den pågående ekonomiska krisen som friställer kapacitet inom många ekonomiska sektorer och skapa ett grönt industriutvecklingspaket. Det syns inte heller spår av detta tänkesätt i propositionen. Trots att vi har ett byggnadsbestånd som omvittnat är i behov av renovering och där marginalkostnaderna för att göra det lilla extra för energin är små vid renoveringstillfället och monumentala om de glöms bort.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv