God nytändning!

För det är väl vad vi kan behöva efter den glåmiga avslutningen på 2009 i Köpenhamn?

Diskussionen om vems felet var har en viss relevans i den meningen att man kanske kan undvika misstag i framtiden. Somliga säger att skulden ligger i öst (Kina). Bilden som cirkulerat med ett antal uppgivna västliga ledare men ingen representant från öst verkar tala för den synen. Andra säger att felet låg hos väst (EU och USA). De åtaganden som lanserades var för vaga och för sena för att kunna tas på allvar. Dessutom leder den industrialiserade världen utsläppsligan (per capita) stort och har större ansvar.

Det är inte helt lätt att förstå vad de olika parterna vill om man försöker jämföra de åtaganden som deklarerats. UNEP har en sammanställning och WRI en annan där man kan får lite mera insikt. Man kan också få en överblick genom de data som redovisades som bilaga till överenskommelsen i Köpenhamn (se bild nedan). Den tyder på att både EU och USA gör faktiska framsteg (om än otillräckliga), medan t.ex. Indien och Kina gömmer sig bakom en ridå genom ett redovisa intensitetsförbättringar (vilket är sant) vilka neutraliseras av hög ekonomisk tillväxt.

Men även om den Kinesiska retoriken antyder att man vill gå sin egen väg kan man notera att de bara några dagar efter Köpenhamnsmötet aviserade att de har för avsikt att introducera s.k. inmatningstariffer (feed-in tariffs) för att främja utbyggnad av förnybar el i Kina! Kanske en signal om nytändning?

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv