De små tingens fjärrkontroll

Kommer nog att vara en app i mobiltefonen. Kreativiteten när det gäller att flytta in intelligens i våra apparater flödar, åtminstone over there. Ett företag, LIFX, vill att LED-lamporna skall kunna köras från en app så att de både tänds, släcks, dimmar, och byter färg om man är på det humöret.

Ett annat som har samma idé när det gäller styrningen är Smarthings som emellertid har en vidare idé om applikation vilket inkluderar att kolla var hunden är just nu! Deras presentationsvideo har en kul varning som säger att man inte behöver titta på de närmaste 30 sekunderna om man inte äger en lödkolv! De riktar sig nämligen också till folk som vill bygga egna prylar.

De här båda företagen hittar man på Kickstarter som är en sorts virtuell inkubator. Även det en kul idé i sig själv.

Ett företag som är lite mera etablerat är Insteon som också arbetar med samma typ av styrning och även där för t.ex. LED.

Smartheten smyger sig på, och vi kommer nog snart att se mera av detta också i svenska applikationer. Det som finns här idag (och som jag hittat) fordrar alltid att man går via en brytarinstallation.

 

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv