De små tingens fjärrkontroll

Kommer nog att vara en app i mobiltefonen. Kreativiteten när det gäller att flytta in intelligens i våra apparater flödar, åtminstone over there. Ett företag, LIFX, vill att LED-lamporna skall kunna köras från en app så att de både tänds, släcks, dimmar, och byter färg om man är på det humöret.

Ett annat som har samma idé när det gäller styrningen är Smarthings som emellertid har en vidare idé om applikation vilket inkluderar att kolla var hunden är just nu! Deras presentationsvideo har en kul varning som säger att man inte behöver titta på de närmaste 30 sekunderna om man inte äger en lödkolv! De riktar sig nämligen också till folk som vill bygga egna prylar.

De här båda företagen hittar man på Kickstarter som är en sorts virtuell inkubator. Även det en kul idé i sig själv.

Ett företag som är lite mera etablerat är Insteon som också arbetar med samma typ av styrning och även där för t.ex. LED.

Smartheten smyger sig på, och vi kommer nog snart att se mera av detta också i svenska applikationer. Det som finns här idag (och som jag hittat) fordrar alltid att man går via en brytarinstallation.

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv