De stora finansintressena och uthålligheten

Lehman Brothers har get ut en rapport om affärer och klimatförändringar. Rapporten är skriven av John Llewellyn (som också skriver kolumner för eceee) och han gör en nästan identisk observation som Nicholas Stern har gjort, nämligen att de företag som först griper chansen har stora förutsättningar att tjäna bra på sin omställning.

Rapporten är dessutom läsvärd både därför att den är kort och sammanfattande men ännu mer därför att den har små appendix om ett flertal branscher! Nästan en manual för hur man skall lyckas i uthålliga affärer!

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv