Debet utan Credit

På Svenska Dagbladets debattsidor har ett meningsutbyte om klimatpolitikens förutsättningar visat överraskande nya rön om ekonomi. Det tycks finnas en teori om att bara utgiftssidan räknas.

Som bekant hävdar Konjunkturinstitutet att man kan (och skall) ha endast växthusgasernas utsläpp som mål och att man som instrument skall koncentrera sig på skatter och avgifter. De tycker att klimatpolitiken inte skall göras svårare än den behöver vara. Nu skriver de:

...dyrare blir det om målet inte ska uppnås med prissättande styrmedel utan, som Lunda-forskarna verkar förorda, med en uppsjö av statliga subventioner och stöd. Exempelvis föreslog utredningen “Fossilfrihet på väg” 30 miljarder kronor till stadsmiljöprogram och en fördubbling av kollektivtrafiken

En argumentation som känns hämtad ur den just avslutade valrörelsen då man i striden använder den gamla modellen att slunga sina argument (spjut) i “krigarens vällovliga syfte att såra och döda”. I det här fallet som om inte stadsmiljöprogram och ökad kollektivtrafik skulle ha någon effekt i minskad bilism och minskade utsläpp. De tycks mena att dessa åtgärder är helt verkningslösa. Alltså ett debet utan Credit.

KIs debattörer menar dessutom att de står på säker grund eftersom det:

...är i linje med nationalekonomisk forskning och OECD:s rekommendationer.

Fast OECD skulle nog inte skriva under på det. I sin rapport Climate and carbon: Aligning prices and policies skriver de

Explicit pricing instruments, however, may not cover all sources of emissions and will often need to be complemented by other policies that effectively put an implicit price on emissions.

Det blir inte lättare att bedriva politik om man trivialiserar den på det sätt som KI tycks vilja.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv