Den balansera(n)de kunden

Finns en sådan och behövs det? I Svenska Kraftnäts rapport 2005 uttrycktes bekymmer att inte kundernas förmåga att balansera systemet med “flexibel efterfrågan” men i årets upplaga tycks man vara mera “cool”. Inför den kommande säsongen säger man att balansen är tillfyllest och sedan hänvisar man mera svepande till att arbete är på gång att finna marknadsmässiga lösningar i Sverige och i det nordiska samarbetet. Särskilt hänvisas till en rapport från Nordel (Nordel-DR.pdf). De nordiska aktiviterna förefaller lite tvehågsna om man jämför med de amerikanska men det är tydligt att kunden behövs - inte bara för att betala!

Och nu när pressen “stormar” (på läsarnas vägnar) mot elbolagen så ser man att de fortfarande inte fått en klar bild av att det är två företag som behövs nuförtiden för att elen skall komma hem till mig. En säljare och en distributör. Hur kan man annars förklara att Aftonbladet har en artikel om elproduktion och en om energimarknadsinspektionen (som övervakar distributörerna), och illustrerar som nedan samt avslutar med frågan: “Är Du nöjd med ditt elbolag?. Vilket av dem??

image

Eftersom det fordras två företag för att få hem kilowattimmarna så måste distributionskostnaderna (30-40 öre per kWh) läggas till det som sägs i bilden.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv