Den siste kärnkraftkramaren

Det är förmodligen en ledarskribent på DN. Troligen ingår det i rekryteringen att man måste bekänna sig till kärnkraftens förträfflighet. Möjligen kan man notera att försvaret blir lamare med åren och inte längre innehåller föraktfulla uttalanden om “vedsamhället” eller återgång till hästar i jordbruket. Eller ens för den delen att energieffektivisering är ett hot mot den personliga integriteten.

I kommentaren till Energikommissionens rapport häromdagen kan de ändå inte undgå att dra en lans för kärnkraften och uttrycka sin förundran över att man skall energieffektvisera överhuvudtaget. “Rapporten lämnar luckor” säger de - men luckorna verkar störst i DNs kunskaper om energisituationen.

De skriver “Reaktorerna alstrar under sin livscykel mindre koldioxid än både solcellerna och vattenkraftverken.” Ett påstående som inte ens godkänns av kärnkraftorganisationernas egna studier. WNA (World Nuclear Association) skriver i “Comparison of Lifecycle Greenhouse Gas Emissions of Various Electricity Generation Sources” att de är som genomsnitt jämförbara. Om man istället tittar på max och min-världen kan det göras andra jämförelser. Men det finns inget stöd för DNs svepande påstående.

Det finns däremot en annan avgörande skillnad mellan de nämnda energislagen. Avfallet! DN kanske kan försöka förklara bort det också! Skall bli spännande att se.

Ännu tydligare blir DNs kunskapsglapp när de skriver “Varför måste företagen och hushållen knussla så med elen om den är helt förnybar?” IEA har under flera år nu visat att det finns en stor potential för effektivare energianvändning men som inte tas i anspråk. Kan DN förklara varför man måste bygga mera energiförsörjning än vad som behövs ÄVEN om den är förnybar och ÄVEN om den är billig?

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv