Den siste kärnkraftkramaren

Det är förmodligen en ledarskribent pÃ¥ DN. Troligen ingÃ¥r det i rekryteringen att man mÃ¥ste bekänna sig till kärnkraftens förträfflighet. Möjligen kan man notera att försvaret blir lamare med Ã¥ren och inte längre innehÃ¥ller föraktfulla uttalanden om “vedsamhället” eller Ã¥tergÃ¥ng till hästar i jordbruket. Eller ens för den delen att energieffektivisering är ett hot mot den personliga integriteten.

I kommentaren till Energikommissionens rapport häromdagen kan de ändÃ¥ inte undgÃ¥ att dra en lans för kärnkraften och uttrycka sin förundran över att man skall energieffektvisera överhuvudtaget. “Rapporten lämnar luckor” säger de - men luckorna verkar störst i DNs kunskaper om energisituationen.

De skriver “Reaktorerna alstrar under sin livscykel mindre koldioxid än bÃ¥de solcellerna och vattenkraftverken.” Ett pÃ¥stÃ¥ende som inte ens godkänns av kärnkraftorganisationernas egna studier. WNA (World Nuclear Association) skriver i “Comparison of Lifecycle Greenhouse Gas Emissions of Various Electricity Generation Sources” att de är som genomsnitt jämförbara. Om man istället tittar pÃ¥ max och min-världen kan det göras andra jämförelser. Men det finns inget stöd för DNs svepande pÃ¥stÃ¥ende.

Det finns däremot en annan avgörande skillnad mellan de nämnda energislagen. Avfallet! DN kanske kan försöka förklara bort det också! Skall bli spännande att se.

Ännu tydligare blir DNs kunskapsglapp när de skriver “Varför mÃ¥ste företagen och hushÃ¥llen knussla sÃ¥ med elen om den är helt förnybar?” IEA har under flera Ã¥r nu visat att det finns en stor potential för effektivare energianvändning men som inte tas i ansprÃ¥k. Kan DN förklara varför man mÃ¥ste bygga mera energiförsörjning än vad som behövs ÄVEN om den är förnybar och ÄVEN om den är billig?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv