Har man karta så skall man väl resa?

Energimyndigheten har nu kommit med sina föreskrifter om hur energikartläggningar enligt EU-direktivet om effektviserings skall genomföras. Det är bra men man bör komma ihåg att om man skaffar en karta gör man det i ett bestämt syfte. Åtgärderna skall också genomföras. Ett, kan det tyckas, trivialt påpekande, men efter att under snart 40 år sett hur kartläggningar gjorts för företag, kommuner och byggnader känns det nödvändigt. Det har blivit mycket papper i bokhyllorna under årens lopp utan att åtgärderna genomförts. Bryt trenden!

Eceee har nyligen sammanställt erfarenheterna av just industrikartläggningar och här finns mycket som kan både inspirera och vägleda. The guide ... reviews the impact of audit programmes and what our experience of audits tells us about how industrial companies work, the real-world barriers to energy efficiency and how policy-makers might overcome them. Det kan därför vara en god ide att ägna en timme på onsdag 10 december kl 15-16 och lyssna på författaren, Peter Mallaburn, i ett webinar som anordnas av IEA DSM-University: Taking Stock – 40 years of Industrial Energy Audits.

Ett annat gott tips är att kolla in webinariet som hölls för en månad sedan: Customized, Systemic, Strategic – the way to succeed with energy efficiency in industry. Det är Catherine Cooremans som visar hur man får industrin att gå från ord till handling, från råd till dåd. Hennes webinarium finns inspelat och kan avlyssnas men det finns också stödjande dokumentation att ladda ned. Gör det!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv