Den tyska energipolitiken befästs av koalitionen

Den nya tyska regeringen tycks befästa och stärka den energipolitik som förts hitintills. Visserligen är ord en sak och handling en annan men koalitionsfördraget har ägnat ett eget avsnitt (5) åt energifrågor och särbehandlar både förnybar energi, effektivisering och innovationspolitik på energiområdet. Man lägger också in tydliga kvantitativa mål och man noterar att avtalet med industrin om “atomausstieg” ligger fast men man använder inte det ordet!!

Så den som eventuellt planerat att delta i tyska energimyndighetens (dena) konferens om strategi för energieffektivisering kan göra det med tillförsikt. Det finns ingen skarp kursändring inom synhåll.

Nu kan det äntligen sägas

“Hans Nilsson var ansvarig för det banbrytande svenska programmet för effektivare energianvändning vid Nutek på 1990-talet. Hans Nilssons arbete ledde till att prestanda för på marknaden befintliga enheter och komponenter blev avsevärt mer energieffektiva. Hans Nilsson ledde utveckling och genomförande av teknikupphandling för fragmenterade marknader som för kyl-frysskåp, värmepumpar, belysning, HF-don, energieffektiva småhus, fönster m.m. Detta gjorde man genom att bilda beställargrupper från bl.a. allmännyttiga företag och Sveriges kommuner och landsting för att ta fram underlag för upphandling av betydligt mer energieffektiva produkter än vad marknaden erbjöd. Teknikupphandling är numera också känd under namnet innovationsupphandling.”

Ja det är inte mina ord utan priskommittens så det måste vara sant. grin

Och på förekommen anledning så kan jag också berätta vad teknikupphandlingarna gick ut på och vad de resulterade i (redogörelsen på engelska).

Intressant är att metoden nyligen kommit i bruk i Indien! De kan ha låtit sig inspireras av den skrift vi gjorde på IEA kallad “Creating Markets for Energy Technology”.

Sprid gärna materialet!

Läs mer

Månadsindelade arkiv