DeR - framtidens basproduktion

Distributed energy Resources, DeR, är vad som kommer att prägla det framtida energisystemet. Och räkna in mänskliga resurser i dessa. Med ökande tillgång till informationsteknologi så kan vi medverka i systemets funktion. Inte nödvändigtvis för att köra tvättmaskinen på natten när det är billigare utan styra energianvändningen så att det blir bekvämare.

Detta kan läsas in i CERES novemberrapport om hur risker och kostnader i energisystemet utvecklas och hanteras. I rekommendationerna skriver de bland annat:

Distributed energy resources (DeR)—including distributed generation, demand response and energy storage—will play an increasingly important role in the 21st century electricity system .........new analytical methods and modeling tools are needed to plan investment in a modern, 21st century electricity system with significant DeR.

Eller annorlunda uttryckt “Framtidens basproduktion finns på en plats nära dig”.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv