Desillusionerat men inte utan hopp

Varje år görs en undersökning bland dem som arbetar med handel med utsläppsrätter, IETA. Av årets version kan man utläsa en ökande grad av uppgivenhet. Fortfarande efter mötet i Durban närde man hopp om en förbättring för åtgärder som påverkar klimatet till det bättre, men efter DOHA tycks det ha slocknat. Och deras förhoppningar inför kommande COP-möten är inte i uppåtgående visar svaren i frågebatteriet.

I den mån de ännu inte har givit upp helt så har man vissa förväntningar på EUs handelssystem (ETS) och att man inom detta med någon metod skall kunna minska utsläppsrätterna vilket ökar priset (när bristen blir större). Vad säger Parlamentet? Bara för några månader var de inte inne på den linjen men nya försök lär vara på gång.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv