Det är inte dagens utsläpp som hotar framtiden!

Utan det är utsläppen från sådana anläggningar och fordon som vi ännu inte byggt! Om vi lät dagens utsläppskällor (kraftanläggningar, fordon, industriprocesser, mm) tjäna ut och skrotas när de uppnått sin tekniska livslängd såskulle vi inte addera mera koldioxid till atmosfären än att vi skulle klara tvågradersmålet ganska lätt, se bilder nedan. Detta framgår av en artikel i Science från september i fjol.

Nyttan av denna beräkning är budskapet att om vi nu genast satte igång att enbart använda “kolfri” teknik samt ersätta den uttjänta med sådan, då klarar vi klimatproblemet lätt! Det är alltså en kraftfull uppmaning till att omedelbart ställa om tekniken i samhället - att transformera marknaden. Och sluta diskutera vem som skall vara först eller var det är hypotetiskt billigast. Den som är först med det som alla behöver vinner ändå. Som det heter i reklamen - Just do it!

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv