Det är inte forskning som saknas

det är i första hand vilja. I valets slutspurt fick vi igen höra de folkvalda säga att de vill satsa mer på forskning och utveckling så att vi kan undvika klimatförändringarna. Det är bra! Mycket bra!! Men framtiden börjar nu. Tyndal Centre for Climate Change Research har gjort en “vägkarta” för vad vi kan göra med dagens teknik. Att det är bråttom och att det måste involvera oss alla är klart. Vi kan inte bara vänta på att politikerna skall satsa på forskning och att vi så småningom skall få en smärtfri lösning. Chocken blir mindre om man börjar i tid, se bild. Till vår hjälp kan vi också vänta oss ytterligare märkning av produkter som visar om de är koldioxidfria eller ej.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv