Det är inte över förrän den feta damen sjunger

Som bekant pågår föreställningen till den är slut och enligt vissa amerikanska bedömare av musikdramatiska verk gäller att “the opera ain’t over until the fat lady sings.”. Detsamma kan sägas om målet för energieffektvisering i Europa där det nu kan hänga på den nya Junckerkommissionen och parlamentet om vi skall fastna på “fegmålet” 27% eller komma längre.

Den nye chefskommissionären har ju inte varit så försiktig utan riktat blicken längre och högre. Och att det kan vara allvar visas av att vissa fruktar att det nuvarande låga målet uppfattas som en signal att Europa inte är värt att satsa på:

E3G is an influential environmental think tank based in Brussels. CEO Nick Mabey said the 27% target was a “go-slow” on efficiency and a strong signal for energy efficiency businesses to start to divest from Europe.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv