Det är jordbruket och energin som är kritiska för framtiden…

...eller snarare våra krav (som konsumenter) av mat och energi. Det framgår av en omfattande rapport från UNEP och som inte är särskilt sensationell annat i det att den vägt samman en stor mängd faktorer ifråga om resursanvändning och trender från hela världen. Det gör bevismaterialet mera övertygande i sin massivitet än som nyhet.

Det som är mera uppmuntrande är tolkningen som EUs miljökommissionär gör (se nedan). Inte det heller en nyhet som fakta sett, men det är sällan det sägs så tydligt på den nivån. Men delas hans syn av kollegorna i kommissionen? Och kan de få med rådet i aktiva handlingar?

 

This report drives home the message that there is no time like the present for a switch to a resource-efficient economy,” said Janez Potocnik, European Commissioner for the Environment. “It will be a titanic task, but one that is essential for our future prosperity and quality of life. In Europe, it will require effective dialogue with our Member States, where many of the most important decisions have to be made, especially in areas such as tax reform. And we will never succeed without the business community on board, where, despite a number of excellent examples of leadership, there are still too many who have yet to understand the urgency of the need for change.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv