Det är lätt att bli miljonär!

Det är egentligen bara en fråga om vilken valuta man väljer. Koreanska Won (då går det lätt) eller Brittiska Pund (en något marigare uppgift). På samma sätt kan det vara med besparingsmålet enligt EUs energitjänstedirektiv. Där har man lagt fast att länderna skall spara 9% energi under en 9-årsperiod (2007-2016). Men tyvärr har man också sagt att man kan få tillgodoräkna sig tidigare insatser, ända tillbaks till 1995.

Energimyndigheten har sedan tittat på hur detta kan “tolkas” beroende på hur man räknar. Och svaret kan bli att antingen har vi redan klarat en del av uppgiften eller att vi rent av överträffat den med råge! Så det beror på räknemetod (val av valuta om man är miljonär eller ej)!

Nu finns en utredning tillsatt som skall “knäcka frågan” och man avundas dem inte den uppgiften, men önskar att den i vissa stycken blir irrelevant! Åtminstone i avseendet om att pricka de 9 procenten med träffsäkerhet. Senare tiders händelser har väl visat att 9% till 2016 är klart i underkant oavsett hur man räknar. Miljöministerns olika uttalanden har också andats ambitionshöjning.

Skrivet av Hans Nilsson, 2007-05-31.

(0) KommentarerPermalink

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv