Det är lätt att bli miljonär!

Det är egentligen bara en fråga om vilken valuta man väljer. Koreanska Won (då går det lätt) eller Brittiska Pund (en något marigare uppgift). På samma sätt kan det vara med besparingsmålet enligt EUs energitjänstedirektiv. Där har man lagt fast att länderna skall spara 9% energi under en 9-årsperiod (2007-2016). Men tyvärr har man också sagt att man kan få tillgodoräkna sig tidigare insatser, ända tillbaks till 1995.

Energimyndigheten har sedan tittat på hur detta kan “tolkas” beroende på hur man räknar. Och svaret kan bli att antingen har vi redan klarat en del av uppgiften eller att vi rent av överträffat den med råge! Så det beror på räknemetod (val av valuta om man är miljonär eller ej)!

Nu finns en utredning tillsatt som skall “knäcka frågan” och man avundas dem inte den uppgiften, men önskar att den i vissa stycken blir irrelevant! Åtminstone i avseendet om att pricka de 9 procenten med träffsäkerhet. Senare tiders händelser har väl visat att 9% till 2016 är klart i underkant oavsett hur man räknar. Miljöministerns olika uttalanden har också andats ambitionshöjning.

Skrivet av Hans Nilsson, 2007-05-31.

(0) KommentarerPermalink

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv