Det är militären som bestämmer

I en diskussion för några år sedan hävdade en härdad ekonom att om man ville veta vilka tekniktillämpningar som hade framtiden för sig så skulle man se efter de som hade militära användningsområden eftersom det var där man kunde få loss de medel som behövdes för utvecklingen. Nu kan vi få lite insyn i hur USA:s militär tänker i det avseendet. Med argumentet att “costs matter but lives matter more” vill man arbeta för energieffektivitet bl.a. i fordon för att slippa tanka så ofta. Varje omtankning anses nämligen riskabel.

Fast när man talar om portabel förnybar elproduktion så svindlar tanken ändå. Med portabel menas en container som transporteras med helikopter. Och isolering av tält mot värme är trots allt bättre än luftkonditioneringsaggregat.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv