Det är NU i krisen som vi behöver de tuffa miljömålen

Inte oväntat sätter finans- och ekonomikrisen sina spår i EUs hållning till miljö-, energi- och klimatfrågor. Och tyvärr i fel riktning genom att man vill mjuka upp de åtaganden som man tidigare gjort i koden 20-20-20 till 2020, d.v.s. 20% minskade CO2-utsläpp, 20% andel förnybar energi i energitillförseln och 20% effektivare energianvändning. Mål som snarast skärpts i EU-parlamentet bl.a. genom att man lyft blicken mot tiden efter 2020 och succesivt skärper kraven. Men nu levererar man från kommissionen och ordförandelandet (Frankrike) rapporter var syfte är att lägga grunden för urholkningar av den grund vi antog att vi hade.

Naturligtvis har funnits röster som motsätter sig dessa krav och som hukar sig bakom påståenden om att ökade krav hotar industrin. Och visst gör de det! De hotar den industri som i sin tur hotar allas vår framtid genom sina utsläpp och sin överkonsumtion av ressurser. Denna borde snarare ta intryck av de danska erfarenheterna som visar att produktiviteten är högre i de företag som tar miljöhänsyn.

I USA diskuterar man i ökande grad,också som en följd av kriserna, att göra stora satsningar på energisektorn och bl.a. för att skapa uthålliga jobb. Europa kan göra ett strategiskt misstag genom att inte gå före just nu. Det är genom att ställa krav och mål som får oss att avvika från den gamla linjen som vi skapar den nya hållbara industrin. Energieffektiviserings-industrin.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv