Det är olika bruk

Inom pappersbranschen. Vi hör mest om de av anläggningarna som på olika sätt försöker prata sig till favörer på energimarknaden och som tycks anse att marknad bara skall gälla för deras avsättning men inte för deras insatsvaror. Men så får vi höra om Aspa Bruk i radion. Men varför bara där, varför blir inte denna nyhet en riksangelägenhet??

Kopierat från SRs hemsida:

2006-11-09 05:49:00
Elöverskott målet för Aspa bruk
Nu ska pappersbruket Aspa Bruk norr om Olshammar klara sitt behov av el med egen kraft. Med hjälp av nya mer energisparande arbetsmetoder och satsningar på en ny ångturbin vid Aspa bruk så räknar företagsledningen med att bruket ska kunna få ett överskott på el.

Hör Bengt Lindqvist, VD för Aspa Bruk
Samtidigt som investeringar görs för att minska elförbrukningen så ska tillverkningen av massa ökas med 10%, en ökning som görs med hjälp av en ny torkmaskin för massa som kommer att kosta 100 miljoner kronor att bygga.
Enligt Bengt Lindqvist, VD på Aspa bruk utanför Olshammar så kommer företaget , efter investeringarna, att vara det mest effektiva pappersbruket av blekt massa i världen gällande elförbrukningen.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv