Det är rätt, det är klokt och det är nu….

...som EU skall gå före och skärpa kraven på koldioxidminskning med 30-40% till 2020 säger en studie från CE Delft. Kostnaden bedöms till 0,1-0,3% av BNP.

Därmed utgör rapporten ett starkt stöd till EU-ledarnas uttalande förra veckan om att tillväxten skall ha uthållighetsprägel på det sätt som uppföljaren till “Lissabonstrategin” aviserat.

Blir vi vad vi är eller är vi bara vad vi var?

Världsbanken gör en sammanställning över hur olika länder i världen klara av omställningen till uthållig energi i en publikation kallad “RISE: Regulatory Indicators for Sustainable Energy

För svenskt vidkommande är läsningen inte helt uppmuntrande. På den sammanvägda tabellen över alla indikatorer (sid 7) hamnar vi på 17 plats och när det gäller energieffektivisering är det riktigt illa (se bildklipp nedan). Det enda som kan vara till någon glädje är att vårt gamla, tyvärr avlivade, program för effektivisering i industrin, PFE, citeras med gillande i box 3.4 på sidan 113. Där sägs att programmet inte överenstämde med EUs regler, men det var inte till fullo klarlagt och dåvarande svenska regering tog inte fighten.

Det är värt att skumma genom den här publikationen inte bara som kalendermaterial utan mer att se om man kan få några nya idéer och uppslag.

Läs mer

Månadsindelade arkiv