Stigen ligger utlagd.

Nicholas Stern säger att det på klimatområdet finns dåliga nyheter och goda. De dåliga är att försämringen går fortare än väntat men de goda är de tekniska möjligheterna utvecklas snabbare. Till detta kommer att den politiska medvetenheten och handlingsberedskapen ökar och att den ekonomiska utvecklingen erbjuder ett gyllene tillfälle att agera. Den stekta sparven är serverad!

Budskapet verifieras också i en splitter ny rapport från McKinseysom bl.a. beställts av WWF men även av (sägs det) Volvo, “Pathways to a low carbon economy”. Det är billigare att göra något åt klimateffekterna än att inte göra det säger den. Alltså Sir Sterns grundläggande budskap som i all sin enkelhet tycks ha blivit så svårt att förstå och därför måste upprepas igen. Samhällsekonomisk lönsamhet skall bedömas när man jämför två alternativ som kan uppnås i framtiden och inte en framtid med klimatåtgärder ställt mot en gårdag utan åtgärder.

Kan det månne också framgå av den väntade boken om vårt klimat som Klas Eklund håller på med och som lär lanseras i mars?


Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv