Det bästa som det godas fiende

Om ni minns så gjorde tidskriften Det Bästa en gång i tiden förkortade versioner av kända böcker. Förkortningar som ofta tog musten ur verket självt och ofta gjorde att läsaren inte för sitt liv kunde förstå varför boken hade blivit berömd. Det är vad IEA gjort med sitt verk när de publicerade en “handboksversion” av Energy Efficiency Governence och som nämndes på denna sida igår.

Den fulla versionen av Energy Efficiency Governence är betydligt bättre och rekommenderas. Nu blir det begripligt vad de menar! Och det därför att de redovisar underlag och analyser. Ett exempel (se också figur nedan) är när man diskuterar drivkrafterna för effektiviseringsåtgärder. Som synes intar energisäkerhet (Energy Security) en dominerande roll framför ekonomisk utveckling, klimatproblem och ekonomisk konkurrenskraft. Staplarna visar också på att drivkrafterna är olika i olika typer av länder.

Men just den skillnaden skulle man gärna vilja ha ytterligare belyst. Hur kommer det sig t.ex. att alltid utgår från en ekonomisk utvärdering av energisparplaner i den politiska processen om det är säkerheten (riskbedömningen) som är den väsentliga orsaken till politiken?

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv