Det finns för många recept på köttbullar!

Varje svensk familj förlorar årligen stora summor pengar och massor med tid när de letar efter råvaror i olika mängder och butiker. Om vi hade ETT svenskt köttbullsrecept skulle butikerna kunna hålla färdiga standardpaket för våra köttbullslagande familjer som skulle slippa shoppa runt och slippa all oro att det blev fel. Och naturligtvis skulle vi kunna ta en sådan princip med EN lösning vidare till många andra områden och på så sätt leva billigare och mera förutsägbart.

För det kan ju inte bara gälla byggnadskrav som bostadsministern skriver om i DN? Där säger han att byggkostnadsutredningen visat att kommunernas krav leder till högre boendekostnader. Men NEJ det har den inte! Den har antagit (inte visat) att byggkostnaderna (inköpspriset) kan öka men inte ens funderat över boendekostnaderna (som inkluderar driftkostnader).

Det är välkommet att ministern aviserar att byggkraven generellt sett skall skärpas. För som vissa kritiker sagt så har kommunerna tvingats kompensera för de låga kraven som svenska byggregler har. Men de krav som kommunerna framfört i funktionella termer (kWh/m2) är alldeles normala företeelser i en marknadsekonomi och just genom att de är funktionella driver de på teknikutvecklingen. Ministern vill göra gällande att små företag inte kan klara sådana krav med god ekonomi. Ser man på en sammanställning över lågenergibyggnader runt om i landet finns det dock alla sorters företag som visar att de kan och att det är lönsamt. Kraven sporrar!

Och morsans köttbullar slår allt!

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv