Det finns två sätt

...att klara de krav som ställs på Sverige att öka andelen förnybar energi från c:a 40%-enheter till c:a 50%-enheter. Det ena är naturligtvis att öka tillförseln med 25% det andra är att minska energianvändningen med 20%. Det ena kostar i nya anläggningar och det andra sparar energikostnader. Det ena är inte nödvändigtvis bättre än det andra även om sparandet rimligtvis måste göras först så att man inte spenderar i onödan på tillförsel. Båda måste alltså användas! I synnerhet som EU-kravet på effektivisering (20%) tycks ha försvunnit på något gåtfullt sätt?!? Men det kanske anses självklart att man skall vara klok?

Glädjande att både regering och opposition betonar att satsningarna leder till industriell utveckling där Sverige får en naturlig och synlig tätposition. De nämner båda att uppgiften skall lösas med gröna certifikat, men borde nog tillägga att dessa certifikat måste “kvoteras” så att inte domedagsprofetiorna från Svenskt Näringsliv besannas, t.ex. genom överutnyttjande av skogsråvara. Är det inte dags att göra mer för solutnyttjande? Både PV och termisk?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv